• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีกรมการขนส่งทางบก

เส้นทางรถโดยสารประจำทางและอัตราค่าโดยสารในจังหวัดสิงห์บุรี

เส้นทางหมวด 1 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในจังหวัด เทศบาล เมือง มีจำนวน 2 เส้นทาง

เลขที่เส้นทาง

ชื่อเส้นทาง

อัตราค่าโดยสาร

1

วงกลมวิทยาลัยเทคนิค-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี

6

2

วงกลมโรงเรียนสิงห์บุรี-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี

6


เส้นทางหมวด 2 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยังส่วนภูมิภาค

เลขที่เส้นทาง

ชื่อเส้นทาง

อัตราค่าโดยสาร

905

กรุงเทพฯ-สิงห์บุรี

117

905

กรุงเทพฯ-สิงห์บุรี(รถตู้)

91

11

กรุงเทพฯ-ลพบุรี-สิงห์บุรี

115

906

กรุงเทพฯ-อินทร์บุรี

100

 

เส้นทางหมวด 3 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค

เลขที่เส้นทาง

ชื่อเส้นทาง

อัตราค่าโดยสาร

105

สิงห์บุรี – ลพบุรี

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางหมวด 4 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจจะประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน

เลขที่เส้นทาง

ชื่อเส้นทาง

อัตราค่าโดยสาร

1051

สิงห์บุรี-อินทร์บุรี

14

2182

อินทร์บุรี-ตาลตาแก้ว

12

2200

สิงห์บุรี-วัดตราชู

17

2286

สิงห์บุรี-ตลาดไม้ดัด

19

2295

สิงห์บุรี-บ้านกระทุ่มโพรง

20

2393

สิงห์บุรี-ชันสูตร-วัดดงบ้านกร่าง

25

 

 

 

 

เลขที่เส้นทาง

ชื่อเส้นทาง

อัตราค่าโดยสาร

2640

สิงห์บุรี-วัดคีม-วัดสามัคคีธรรม

26

2641

สิงห์บุรี-วัดจักรสีห์-วัดแคเทพนิมิต

10

2642

สิงห์บุรี-ท่าช้าง

16

2643

สิงห์บุรี-ตลาดไม้ดัด

30

2644

สิงห์บุรี-วัดกระทุ่มปี่-บ้านลำ

26

2645

สิงห์บุรี-วัดเซ่าสิงห์-วัดกระทุ่มปี่

18

2646

สิงห์บุรี-โพกรวม-อินทร์บุรี

15

2647

อินทร์บุรี-บ้านบางปูน

8

2648

อินทร์บุรี-บ้านแหลมไผ่

10

2649

อินทร์บุรี-วัดกระทุ่มปี่

10

6170

สิงห์บุรี-หมู่บ้านวิทยาลัยเกษตร

8

6195

สิงห์บุรี – วัดโบสถ์

11

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

202 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
260
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
298,410
  • โทรสาร : 0-36507185  ต่อ 13
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl