• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 20 สิงหาคม 2559

ป้ายจราจรประเภทเตือน

ป้ายจราจรประเภทเตือน

ทางโค้งซ้าย : ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย : ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางโค้งขวา : ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา : ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางโค้งกลับ เริ่มซ้าย : ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มซ้าย : ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางโค้งกลับ เริ่มขวา : ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มขวา : ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางคดเคี้ยว เริ่มซ้าย : ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางเอกตัดกัน : ทางข้างหน้าเป็นทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ซึ่งอาจแสดงลักษณะสัญลักษณ์ทางเอกใหญ่กว่าทางโท ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ทางคดเคี้ยว เริ่มขวา : ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางเอกตัดกัน รูปตัววาย : ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางเอกตัดกัน รูปตัวที : ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัวที ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางโทแยกทางเอก ทางขวา : ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางโทแยกทางเอก ทางซ้าย : ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา : ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย : ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา : ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย : ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย รูปตัววาย : ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางโทแยกทางเอกทางขวา รูปตัววาย : ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางขวารุปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางแคบลงทั้งสองด้าน : ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบ ผู้ขับรถจะต้องระวังมิให้รถชนหรือเสียดสีกัน

วงเวียนข้างหน้า : ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลงและขับรถเข้าสู่วงเวียนด้วยความระมัดระวัง ห้ามมิเลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับ

ทางแคบด้านซ้าย : ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ทางแคบด้านขวา : ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ช่องจราจรปิดด้านซ้าย : ช่องทางจราจรข้างหน้าจะปิดงดการสัญจรในทางด้านซ้าย ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ด้วยความระมัดระวัง

สะพานแคบ : ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาอีกฟากหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย

ช่องจราจรปิดด้านขวา : ช่องทางจราจรข้างหน้าจะปิดงดการสัญจรในทางด้านขวา ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ด้วยความระมัดระวัง

ทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง : ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทางให้ขับรถให้ช้าลง ให้มาก และสังเกต ดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะ ผ่านมา ให้หยุดรถ ให้ห่างจากรถไฟ อย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอย จนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด

ทางข้ามทางรถไฟ ติดทางแยก : ทางข้างหน้าทีทางข้ามทางรถไฟอยู่ติดทางแยกตามลักษณะสัญลักษ์ ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง ก่อนข้ามทางรถไฟควรมองด้านซ้ายและด้านขวาตามแนวทางรถไฟ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถต่อไป ในกรณีที่มีเครื่องกั้นทางควรปฏิบัติตามสัญญาณเครื่องกั้นทาง

ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง : ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้ว หรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนั้นให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้ เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทางหรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรอถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันไปได้

ทางแคบ : ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น “เมตร”ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดกว้างไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย

ทางลอดต่ำ : ทางข้างหน้าจะต้องลอดช่องลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น “เมตร” ที่แสดงไว้ป้ายนั้น รถที่มีความสูงรวมทั้งสิ่งของที่บรรทุกสูงไม่เกินจำนวนตัวเลข ที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย

ทางลงลาดชัน : ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันลงเขา หรือลงเนิน มีความลาดชันตามตัวเลขเป็น “ร้อยละ” ตามที่ปรากฏในป้าย ให้ขับรถช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลอดเกียร์ หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาด ในกรณีที่เป็นทางลงเขาหรือเป็นที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำ เพื่อความปลอดภัย

ทางขึ้นลาดชัน : ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนินสันเขาหรือสันเนินมีความลาดชันตามตัวเลขเป็น “ร้อยละ” ตามที่ปรากฏในป้าย อาจกำบังสายตา ไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมาให้ขับรถ ให้ช้าลง และเดินรถให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา รถกระโดด : ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ผิวทางขรุขระ : ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุม มีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ทางลื่น : ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าให้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ทางเป็นแอ่ง : ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับลงกระทันหัน หรือแอ่ง ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

ผิวทางร่วน : ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น เมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากวัสดุผิวทาง

ระวังหินร่วง : ทางข้างหน้าอาจจะมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ทำให้กีดขวางการจราจร ให้ขับรถ ให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ ห้เปลี่ยนช่องทางจราจร : ให้เปลี่ยนช่องทางจราจร หรือเปลี่ยนทางเดินรถ ตามสัญลักษณ์ในป้าย ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ

สะพานเปิดได้ : ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่เปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพาน ให้เรือผ่าน เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง ออกทางขนาน : ทางหลักข้างหน้า จะมีช่องเปิดออกทางขนาน ผู้ขับรถบนทางหลักที่จะออกทางขนานให้เตรียมตัวเพื่ออกทางขนาน และสำหรับผู้ขับรถบนทางขนานให้ระมัดระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกันด้วย

ทางเข้าทางหลัก : ทางขนานข้างหน้าจะมีช่องเปิดเข้าทางหลัก ผู้ขับรถบนทางขนานที่จะเข้าทางหลักให้เตรียมตัวเพื่อเข้าทางหลัก และสำหรับผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกันด้วย ทางคู่ข้างหน้า : ทางข้างหน้าจะเป็นทางคู่มีเกาะ หรือสิ่งอื่นใด แบ่งการจราจรออกเป็นสองทางไปทางหนึ่ง มาทางหนึ่งให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ทางร่วม : ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามรร่วมในทิศทางเดียวกัน จากทางซ้ายหรือทางขวา ตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง สิ้นสุดทางคู่ : ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะ หรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจร ให้ขับรถให้ช้าลง และชิดด้านซ้ายของทางและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

จุดกลับรถ : ทางข้างหน้าจะมีที่กลับรถ สัญญาณจราจร : ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ทางเดินรถสองทาง : ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทาง ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายกับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา หยุดข้างหน้า : ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันที เมื่อขับรถถึงป้ายหยุด

ให้ทางข้างหน้า :  ทางข้างหน้มีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ให้ผู้ขับรถเตรียมความพร้อมที่จะให้ทางทันที เมื่อขับรถถึงป้ายให้ทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง โรงเรียน ระวังเด็ก : ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้าเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนน ให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ

ระวังคนข้ามถนน : ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ระวังสัตว์ : ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ

ระวังเครื่องบินบินต่ำ : ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบินและอาจมีเครื่องบินบินลงในระดับต่ำ ให้ขับรถให้ช้าลง หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า ให้หยุดรถให้เครื่องบินผ่านไปได้โดยปลอดภัย เขตห้ามแซง : (ใช้ติดตั้งด้านขวาของทาง)ใช้ติดตั้งด้านขวาของทาง หมายความว่า ทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นๆ ได้

ระวังอันตราย : ทางข้างหน้ามีอันตราย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ สลับกันไป : ทางข้างหน้าจำนวนช่องจราจรลดลงผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และให้ขับรถสลับกันไปด้านละคันอย่างระมัดระวัง

เตือนแนวทางต่างๆ : ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเดนิรถด้วยความระมัดระวัง    
เตือนแนวทางต่างๆ : ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง แนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

287 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0 4561 7420 พิกัด GPS Lat,Lon / 15.087673, 104.328274

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
312
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
553,589
  • โทรสาร : 0 4561 7420
  • E-mail : sisaket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl