• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เชิญชวนผู้ประกอบการ ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ

          ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย สร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมี คุณภาพ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการขนส่ง โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพบริการจะได้รับสิทธิพิเศษบางประการเพิ่มขึ้นด้วย

          กรมการขนส่งทางบกจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยหากผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใข้ในการขนส่งผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใข้1นการขนส่งผู้โดยสารประสงค์ จะขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะดังกล่าว ต้องจัดทำรายละเอียดและยื่นขอรับการรับรอง ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดทาง เว็บไขต์ http://www.qbusthailand.com และเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๘๕๐๓ และกลุ่มวิขาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารแนบ
=>>ประกาศฯ เชิญชวน , มาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ Q-Bus

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

287 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0 4561 7420 พิกัด GPS Lat,Lon / 15.087673, 104.328274

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
99
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
451,037
  • โทรสาร : 0 4561 7420
  • E-mail : sisaket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl