เครื่องหมายจราจร https://www.dlt.go.th/site/sisaket/m-news/3718/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Wed, 23 Jun 2021 09:10:35 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/sisaket/m-news/3718/ ป้ายจราจรประเภทบังคับhttps://www.dlt.go.th/site/sisaket/m-news/3718/view.php?_did=5641 ป้ายจราจรประเภทบังคับ หยุด:รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง ให้ทาง :รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็น...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 ป้ายจราจรประเภทเตือนhttps://www.dlt.go.th/site/sisaket/m-news/3718/view.php?_did=5642 ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางโค้งซ้าย :ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย :ทางข้างหน้าเป็นทา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 ป้ายเตือนบนพื้นทางhttps://www.dlt.go.th/site/sisaket/m-news/3718/view.php?_did=10441 เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงคู่ เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง เส้นทึบสีเหลืองคู...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 ป้ายเตือนงานก่อสร้างhttps://www.dlt.go.th/site/sisaket/m-news/3718/view.php?_did=10440 คนทำงาน ทางเบี่ยงขวา เครื่องจักร กำลังทำงาน งานก่อสร้าง ทางเบี่ยงซ้าย สำรวจทาง เตือนแนว...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 ป้ายแนะนำhttps://www.dlt.go.th/site/sisaket/m-news/3718/view.php?_did=10443 ช่องเดินรถมวลชน ช่องเดินรถประจำทาง ตำแหน่งทางข้าม เริ่มช่องเดินรถประจำทาง ทางตัน สิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง โรงพยาบาล เดินรถทางเดียว ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700