• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลากรมการขนส่งทางบก

สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในจังหวัดสงขลา  มีจำนวน 62 แห่ง 

          ประเภทรถที่ให้บริการ      
ลำดับ ชื่อสถานที่ประกอบการ / ที่ตั้ง ชื่อผู้ได้รับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต วันสิ้นอายุ รย. เกิน รย. ไม่เกิน จยย. ผู้ประสานงาน / โทรศัพท์
          2,200 กก. 2,200 กก.    
1  พีเอ็นเอ็น กรุ๊ปเซอร์วิส 2  นางสาวกัญญารัตน์  ไพบูลย์ สข.001/2557  12 มกราคม 2566   / /  
   911 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่              นายศัลย์  ไพบูลย์
   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110              081-5377257
2  วังโต้  นายสิทธิรัตน์  หนูเพชร สข. 002/2557 4 กุมภาพันธ์ 2566   / /  สิทธิรัตน์ 089-2885810
   198/2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี  68/10 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง            
   อ.นาทวี  จ.สงขลา 90160  อ.กันตัง  จ.ตรัง  92110            
3   บริษัท ยศพงศ์ชัย จำกัด   บริษัท ยศพงศ์ชัย จำกัด สข. 004/2542 18 กุมภาพันธ์ 2566   / /  วาสนา  081-7669207
    757  ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่              
    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              
4   เพชรรัตน์คาร์เซ็นเตอร์   น.ส.ปริยาภรณ์  เพชรรัตน์ สข. 005/2542 23 กุมภาพันธ์ 2566   / /  074-467448
    232 ม.3 ถ.สงขลา - นาทวี              นางปริยาภรณ์  081-9690709
    ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา  90000              
5  สหายบัญชา  นายอุฐากร  ศาสนบัญชากุล สข.003/2545 1  เมษายน 2566   / /  074-334206
   426 ม.2 ต.พะวง              นายสุกิจ    086-9414961
   อ.เมือง  จ.สงขลา              นฤภร  099-4840860
6  รัตภูมิบริการ  หสม. รัตภูมิบริการ  โดย สข. 003/2557  24 สิงหาคม 2563   / /  นางราณี  พุดจีน
   440/13  ม.1 ต.กำแพงเพชร  นางราณี  พุดจีน  และ            081-8803327
   อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180  นายปรีชา  ทองเด็จ            
7  ดาร์เนียลเซอร์วิสเซ็นเตอร์  นายปัญญา  แวหามะ สข. 004/2557  24 สิงหาคม 2563   / /  นายปัญญา  แวหามะ
   2/6  ม.2  ต.ท่าม่วง  ถ.เพชรเกษม              090-4923278
   อ.เทพา  จ.สงขลา  90260              
8  ชัยบัญชา  นางวนิดา  ยงเจริญกิจกุล สข.001/2551 31 สิงหาคม 2563 / / /  นายอุฐากร   081-9595883
   542 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ              น.ส. จิรายุ   081-9634318
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250              
9  ทุ่งหวังเซอร์วิส  นางสุภาวดี  นิลพานิช สข.003/2551 16 กันยายน 2563   / /  ปุ๊  061-6293538
   5/1 ม.3 ต.ทุ่งหวัง              ช่างธน  089-468 2523
   อ.เมือง จ.สงขลา 90000              ช่างวุฒิพงษ์  081-328 6863
10  กำแพงเพชรเซอร์วิส  นายสมเกียรติ  ผดุงมาศ สข. 009/2542 12 ตุลาคม 2563   / /  074-430-244
   192  ม.8 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ              นายสมเกียรติ  081-9637860
   จ.สงขลา  90180              นางอำมร   086-2950909
11  จะนะเซอร์วิส  นางนชศร มะลิวรรณ์ สข.001/2548  16  ตุลาคม 2563   / /  นางสายสุนีย์  081-3282335
   30/1 ม.6 ต.ป่าชิง              
   อ.จะนะ จ.สงขลา 90130               
12  อุทิศเซอร์วิส  นางรพีพัฒน์  เพ็งมาก สข. 005/2557  16 ตุลาคม 2563   / /  นางรพีพัฒน์  เพ็งมาก 
   471/10 ม.4  ต.ระโนด              083-658 3310
   อ.ระโนด  จ.สงขลา  90140              087-477 5398
13   ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรพาณิชย์และบุตร  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรพาณิชย์ สข. 013/2542 31 ตุลาคม 2563   / /  074-331324
    159/1 ม.1 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร  และบุตร            นางมณีพร   089-1973943
    จ.สงขลา 90280              นายโยธิน  081-8977790
                 
14  แอล โอ เซอร์วิส  น.ส.ชุตินันท์  โล่กิตติกุล สข.001/2549 15 มกราคม 2564     /  นางชุตินันท์   081-2771473
   25 ถ.บุญนวลอุทิศ ต.สะเดา              ศุภชัย  087-2953865
   อ.สะเดา จ.สงขลา  90120              
15  ทรัพย์เจริญเซอร์วิส  นายกรณัท  เจริญศิลป์ สข.002/2549 22 มกราคม 2564   / /  074-244-952
   536 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่              นายกรณัท    081-9692727
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110              
16  พีเอ็นเอ็นกรุ๊ปเซอร์วิส  นายศัลย์  ไพบูลย์ สข.001/2555  23 มกราคม 2564   / /  074-366230 - 1
   16 ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง              นายศัลย์  ไพบูลย์
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110              081-5377257
17  พานิชพงศ์  นายชัยศักดิ์  พานิชพงศ์ สข.002/2555  23 มกราคม 2564 / / /  
   240/26 ถ.ลพบุรีราเมศวร์              นายชัยศักดิ์ 081-9907271
   ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100              แหม่ม  064-0388889  
18   ประพืชเจริญบริการ  นายประพืช  เดชะมาก สข. 001/2543 24 มกราคม 2564   / /  074-393199
    83/7  หมู่ที่ 1  ต.ปากแตระ              นายประพืช   089-1972494
    อ.ระโนด  จ.สงขลา 90140              อี๊ด 080-399-4773
19  บุญถาวร  หจก.บุญถาวร เซาท์เทอร์น เซอร์วิส  สข.003/2549 16 กุมภาพันธ์ 2564 / / /  074-461111
   25 ซ.ศิริรัตน์ ถ.กาญจนวนิช (2005)            ทุเรียน   081-8090000
   ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา  90120              
20  ท่าช้างเซอร์วิส  นายจเร  เดชสถิตย์ สข.004/2555  28 กุมภาพันธ์ 2564   / /  081-9695055
   4/3 ม.14  ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ              081-8961718
   จ.สงขลา 90110               074-305706
                 
21  นาหม่อมเซอร์วิส  นายสมเกียรติ  ผดุงมาศ สข.004/2549 16 มีนาคม 2564   / /  นายสมเกียรติ  081-9637860
   54 ม.6 ต.นาหม่อม              นายสมเกียรติ  081-7666353
   อ.นาหม่อม จ.สงขลา              
22   มิตรบัญชา  นางสาวจิรายุ  หมัดหลี สข. 004/2543 9  เมษายน  2564   / /  074-521340, 074-444090
    9/1-2 ถ.ทักษิณเฉลิมเขต  081-9634318            นายอุฐากร   081-9595883
    ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา  90120              ศุภรัตน์ ปองผล 081-3826761
23  เพชรพันธ์เซอร์วิส 4  นายปรารภ  เพชรพันธ์  สข.001/2558  16 เมษายน 2564 / / /  นายปรารภ  081-5989822
   172 ซ.17 ถ.กาญจนวณิชย์              
   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110              สฤษดิ์ (เบริ์ด)  093-5817757
24  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จยย)  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สข.002/2546 22 เมษายน  2564     /  074-235-710-2
   185 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่              เอกพจน์  086-9679973
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              
25  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จยย)  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สข.003/2546 22 เมษายน  2564     /  074-325-065-6
   สาขาสงขลา   97/57-58 ม.10 ต.เขารูปช้าง            ณรง  087-8372473
     อ.เมือง จ.สงขลา  90000            
26  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขานาทวี  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สข.004/2546 22 เมษายน  2564     / 074-371442, 074-371566-9
   172-172/1 ถ.เพชรเกษม ม.6              063-0595009  ณรงค์ชัย
   ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160              
27  เกาะยอเซอร์วิส  นางสาวผลดี  วรรณกูล  สข.003/2558  14 กรกฎาคม 2564   / /  นางสาวผลดี  วรรณกูล
   424 ม.2 ถ.สงขลา-ระโนด              081-990-0774
   ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90100              074-330297
                 
28  บริษัท ปีย์ทองมอเตอร์ จำกัด  บริษัท ปีย์ทองมอเตอร์ จำกัด สข.006/2543  29 สิงหาคม 2564   / /  074-314936 ,074-314937
   651/1-4 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง              วีระ  086-9690032
   อ.เมือง จ.สงขลา  90000              พี่จิตร 086-9639579
29  ประพืชชัยบริการ  นายประพืช  เดชะมาก สข.007/2543  2 ตุลาคม 2564   / /  074-448160-1
   600/2 ม.2 ต.พะวง              นายประพืช   089-1972494
   อ.เมือง จ.สงขลา 90100              อี๊ด 080-3994773
30  พะวงเซอร์วิส  นายก่อเกียรติ  ธรรมาภิรมย์ สข.005/2555  31 ตุลาคม 2564   / /  081-7386138
   240/15-17 ม.2 ถ.ลพบุรีราเมศวร์              เดี่ยว 086-4813983
   ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  90100              เดี่ยว  081-5411564
31  ลำไพลตรวจสภาพรถ  นายพรศักดิ์  นิตย์วิมล สข.006/2549 25 ธันวาคม 2564   / /  074-478-585
   267/2  ม.1 ถ.ลำไพล-นาทวี ต.ลำไพล                พรศักดิ์  081-2710098
   อ.เทพา จ.สงขลา  90150              
32  มิตรแท้สะบ้าย้อย  นางเบญจวรรณ  นิตย์วิมล  สข.001/2559  21 มกราคม 2565   / /  นางเบญจวรรณ  นิตย์วิมล
   2/121 ม.3 ต.สะบ้าย้อย              089-8760625
   อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  90210              074-377082
33  ศรีเจริญยนต์  นางรพีพรรณ  ศรีวโร สข.001/2556   22 มกราคม 2565   / /  081-095-2947
   23/2  ม.1  ต.สนามชัย              ชัชวาล 087-2963130
   อ.สทิงพระ  จ.สงขลา  90190              
34  บ.หาดใหญ่สหมอเตอร์ จก.  บ.หาดใหญ่สหมอเตอร์ จก. สข.001/2550 5 กุมภาพันธ์ 2565 / / /  ถาวร  080-7076954
   289 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง  ถาวร 086-1071375            อนุชา  081-9577269
   อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  90110  ธรรมนูญ 081-8986100            
                 
35  ทรัพย์ดีหลวง 2  นางชวัลนุช  ปาตังคโร สข.002/2556  20 กุมภาพันธ์ 2565   / / นางชวัลนุช   086-6944414
   86/9 ม.9 ถ.สงขลา-ระโนด              
   ต.ชิงโค  อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280              
36  ทรัพย์ดีหลวง 3  นางชวัลนุช  ปาตังคะโร  สข.002/2559  17 มีนาคม 2565   / /  นางชวัลนุช  ปาตังคะโร
   239/115 ม.1 ต.สทิงหม้อ                086-6944414
   อ.สิงหนคร  จ.สงขลา   90280              
37  ควนเนียงเซอร์วิส  นางสาวกิตติมา  เทพธานี  สข.003/2559  24 มีนาคม 2565   / /  นางสาวกิตติมา  เทพธานี
   27/2 ม.10  ต.รัตภูมิ               074-260843
   อ.ควนเนียง  จ.สงขลา  90220              081-8971903
38  สหายบัญชาเซอร์วิส  นายสุกิจ  แก้วยวน สข.003/2556  8 เมษายน 2565   / / นายสุกิจ   086-9414961
   92/67 ม.1 ต.พะวง              
   อ.เมือง จ.สงขลา  90100              
39  บริษัท ระโนดเดินรถ จำกัด  บริษัท ระโนดเดินรถ จำกัด สข. 001/2553  31 สิงหาคม 2565 / / /  074-311-542
   46/87 ม.2 ต.เขารูปช้าง              สุภัทร   081-2773184
   อ.เมือง จ.สงขลา  90000              
40  โชคถาวรบริการ  นายอรรถพล  ศรีชู สข.004/2556  9 กันยายน 2565   / /  083-5132257
   111 ม.1 ต.ระโนด              081-7489710
   อ.ระโนด จ.สงขลา  90140              081-7489709
41  บุญถาวรนาทวี  นางสาวศุภมาส  ศรีสุวรรณ สข.005/2556  2 ตุลาคม 2565   / / 081-08090000
   205 ม.4 ถ.จะนะ-นาทวี             วิษรุจน์   086-6024000
   ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160              
                 
42  ชัยชนะ  นายสมพล  มุสิกราษฎร์  สข.004/2559   11 ตุลาคม 2565   / /  นายสมพล  มุสิกราษฎร์
   47/12 ม.5 ถ.กาญจนวนิช              074-536670
   ต.พังลา  อ.สะเดา  จ.สงขลา 90170              
43  สิริวัฒนาเซอร์วิส  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  สข. 003/2553  21 พฤศจิกายน 2565   / /  074-291261 , 074-291322
   15815-15816 ต.พะตง    สิริวัฒนาเซอร์วิส            นายอวยพร 081-2772436
    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90230              นางเยาวเรศ  083-3999292
44   เพชรพันธ์เซอร์วิส 1   นายปรารภ  เพชรพันธ์ สข. 004/2553  6 ธันวาคม 2565   / /  
    85 ถ.นวลแก้วอุทิศ              นายปรารภ  081-5989822
    ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              สฤษดิ์ (เบริ์ด)  093-5817757
45   เพชรพันธ์เซอร์วิส 3   นายปรารภ  เพชรพันธ์ สข. 005/2553  6 ธันวาคม 2565   / /  074-253913
    271 ถ.สัจจกุล  ต.หาดใหญ่              นายปรารภ  081-5989822
    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              สฤษดิ์ (เบริ์ด)  093-5817757
46   เพชรพันธ์เซอร์วิส 2   นายปรารภ  เพชรพันธ์ สข. 006/2553  15 ธันวาคม 2565   / /  074-422922
    1581 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่                 นายปรารภ  081-5989822
    อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110              เบริ์ด  093-5817757
47  สุนิพร  เซอร์วิส  นายสุนิ  บุญประการ  สข.001/2560  10 เมษายน 2563   / /  นายสุนิ  บุญประการ
   289 ม.5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ      (ต่ออายุแล้ว)        089-6582777
   จ.สงขลา 90110     รอออกใบอนุญาตฯ        หน่อย :  088- 7843991
48  คลองหอยโข่งเซอร์วิส  นายมนตรี  ณะรินทร์  สข.002/2560   5 ตุลาคม 2563   / /  นายมนตรี  ณะรินทร์
   103 ม.9 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง              098-9979987
   จ.สงขลา 90230              
                 
49  ท่าชะมวงเซอร์วิส  นายเจษฎาวุฒิ  เรืองแก้ว  สข.003/2560  29 ตุลาคม 2563   / /  นายเจษฎาวุฒิ  เรืองแก้ว
   50/6 ม.4  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ              081-7115679
   จ.สงขลา 90180              
50  เอส อาร์ วัน เซอร์วิส  นายฟาฮัด  หีมเห็ม  สข.001/2561  17 มกราคม 2564   / /  นายฟาฮัด  หีมเห็ม
   120/3  ม.9  ต.กำแพงเพชร              084-1931127
   อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180              
51  บริษัท ท่าเคียนทอง จำกัด  บริษัท ท่าเคียนทอง จำกัด  สข.002/2561  21 มีนาคม 2564   / /  นายสมเกียรติ  ผดุงมาศ
   280 ม. 1 ถ.เพชรเกษม  ซ.27              081-9637860
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              นายจเร  เดชสถิตย์
                 081-8961718
52  หจก.พ.จันทร์ฉาย  พ.จันทร์ฉาย  สข.003/2561  9 เมษายน 2564   / / นางพเยาว์  แสงกูล
   79/8 ถ.สันติวิถี  ต.บ้านพรุ              พลอย   062-2916325
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90250              ปัทมา  094-4919614
                 
53  บ.สินเพิ่มพูลวิศวกรรม จก.  บ.สินเพิ่มพูลวิศวกรรม จก.  สข.004/2561  24 มิถุนายน 2564   / /  นายศิลปชัย  เพิ่มพูล
   123/7 ม.1ต.ฉลุง              093-5839696
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              
                 
54  ควนลังบริการ  หจก.เอช เอ ลอว์เยอร์แอนด์เซอร์วิส  สข.005/2561  3 กรกฎาคม 2564   / /  นายหะรูญ  แหละตี
   1502 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่              081-0975330
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              นายอิสมาแอล  แหละตี
                 097-3453182
55   เอ พี พี บ้านในไร่  บ. เอ พี พี โปรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส จก.  สข.006/2561  16 สิงหาคม 2564   / /  นายอรุณ  พฤฒารัตน์ 
   16 ถ.บ้านในไร่  ต.คอหงส์              กาญจนา (เปิ้ล)
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              081-0922604
                 
56  บ.พีเอ็นเอ็น โปร จก.  พีเอ็นเอ็นกรุ๊ปเซอร์วิส ๓  สข.001/2562  9 มกราคม 2565   / /  นายศัลย์  ไพบูลย์
   636/1-2  ถ.เพชรเกษม  ตอ.หาดใหญ่              081-5377257
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110              
                 
57   บ. เพชรพันธ์เซอร์วิส จก.   บ. เพชรพันธ์เซอร์วิส จก. สข. 002/2562  3 มีนาคม 2565   / /  นายปรารภ  081-5989822
    71/1 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2                เบริ์ด  093-5817757
    อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110              
58  จะนะบริการ  นายอัซมี  เจ๊ะนิ สข. 003/2562  12 มีนาคม 2565   / / นายอัซมี  เจ๊ะนิ
   97/1  ม.5  ถ.หาดใหญ-ปัตตานี              080-8682323
   ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  90130              
59  หจก.คลองแห  เจริญทรัพย์  คลองแห เจริญทรัพย์ สข. 004/2562  1 เมษายน 2565   / / นางณัฐชนก  ธรรมกุศลาภรณ์
   8/21  ม.5  ต.คลองแห              097-1626546
   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110              
60  เมืองใหม่  นายอำนวย  สุตะกูล สข. 005/2562  5  มิถุนายน 2565   / / นายอำนวย  สุตะกูล
   33/4 ถ.เทศบาล 3  ต.ปาดังเบซาร์              062-9614645
   อ.สะเดา  จ.สงขลา  90240              
                 
61  ทรัพย์ศรีทอง  เซอร์วิส  นางสาวสายพิน  นิลมาตร์ สข. 006/2562  19  มิถุนายน 2565   / /  นางสาวสายพิน  นิลมาตร์
   69/5  ม.1  ต.เขาพระ              096-8236524
   อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180              
62  เจ พี  นางสาวนฤภร  แก้วยวน สข. 007/2562  7 กรกฎาคม 2565   / /  นางสาวนฤภร  แก้วยวน
   432/40  ม.8  ต.พะวง              094-2516805
   อ.เมือง  จ.สงขลา  90100              
63  แมคควีน  บ.หาดใหญ่ คาร์เทรนเนอร์ จก. สข. 001/2563  27 มกราคม 2566   / /  นายกิตติพัฒน์  ชีววัฒนาพงศ์
   333 ถ.นวลแก้วอุทิศ  ต.คอหงส์              084-2503333
  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110              
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา

732 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
741,901
  • โทรสาร : โทร.074-330252-4   โทรสาร 074-330248
  • E-mail : songkhla@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl