• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์
กระดานถามตอบ
เอกสารสำหรับการขนส่ง
กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
คำขอดำเนินการ
คำถามที่ถามบ่อย
จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
แอพพลิเคชันชำระภาษีประจำปี
แบบฟอร์มคำขอ
ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ
ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ระบบรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ลำดับการจดทะเบียนรถ
สถิติผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564)
สถิติผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
สำนักกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมการขนส่งทางบก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่วนราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี1111
โรงเรียนสอนขับรถ
รายชื่อสถานสอบขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
คู่มืออุปกรณ์ผู้พิการ
คู่มือบริการประชาชน
งานผลิตสื่อและส่งเสริมความปลอดภัย
ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ตัวอย่างข้อสอบ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี

257 หมู่ที่ 1 ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
163
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
676,476
  • โทรสาร : 0-3552-3912
  • E-mail : suphanburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl