• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
เปิดจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ(รถยนต์/จักรยานยนต์)
เปิดจองคิวล่วงหน้า เพียง 3 วันทำการ


ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ต้องจองคิว ด้วยตนเองที่เคาร์เตอร์ ชั้น 2 ช่อง 206 หรือ ทางโทรศัพท์ 0 2415 7337 ต่อ 204 , 205

เปิดรับคำขอรับใบอนุญาตขับรถได้ ไม่เกิน 140 คน/วัน

โดยสามารถมาจองด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
 2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน)

ผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน และมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม

สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
          แบบสำรวจความคาดหวัง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
อบรมใบขับขี่ออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
 มาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ Q-BUS
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
202
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
2,485,562
 • โทรสาร : 039-520740
 • E-mail : tratdlt56@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl