• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

เช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ แต่ใบรับรองแพทย์จะแตกต่างกัน>/p>

 1. พิการทางตา ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่กรมฯ กำหนด โดยให้จักษุแพทย์ เป็นผู้ออกใบรับรอง
 2. พิการหูตึง/หูหนวก/แขน/ขา ใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับแพทย์ ผู้เชี่ยวชำนาญการรักษาเฉพาะโรครับรอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการใด ๆ กับผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเข้าทำการทดสอบการควบคุมบังคับรถก่อนทุกครั้ง (สอบขับรถ)

 1. ตรวจสอบหลักฐาน/ออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. อบรม 2 ชม.
 4. สอบข้อเขียน หลักเกณฑ์ ผ่าน 75% จาก 30 ข้อ ต้องได้ 23 ข้อ จึงจะถือว่าผ่าน และสามารถสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวในวันรุ่งขึ้นได้อีกวันละ 2 ครั้ง จนกว่าจะผ่าน
 5. สอบขับรถ ต้องนำรถมาเอง หลักเกณฑ์กำหนดสอบ 3 ท่า หากไม่ผ่านให้มีสิทธิสอบแก้ตัว เฉพาะท่าที่ไม่ผ่านเมื่อพ้น กำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ทดสอบแต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ ยื่นคำขอ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวใหม่ได้ หากพ้นกำหนดต้องยื่นหลักฐานใหม่
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
          แบบสำรวจความคาดหวัง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
อบรมใบขับขี่ออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
 มาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ Q-BUS
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,832
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
2,514,250
 • โทรสาร : 039-520740
 • E-mail : tratdlt56@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl