• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

 1. ใบอนุญาตขับรถทุกชนิด สามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ยกเว้นใบอนุญาตขับรถชั่วคราวสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หลักฐานที่ต้องนำมา สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทะเบียนบ้านต้นฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาแสดงด้วย
 2. ใบอนุญาตส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรม 1 ช.ม.
 3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 3 ปี เป็น 3 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 1 ช.ม. และต้องตรวจสอบรอผลประวัติอาชญากร ก่อนออกใบอนุญาตขับรถต่อไป
 4. ต่ออายใบอนุญาตขับรถให้กับชาวต่างชาติ หลักฐาน คือ
  • หนังสือเดินทาง Passport ประเภทเพื่อการท่องเที่ยวหรือการเล่นกีฬาสามารถต่ออายุได้ประเภทชั่วคราวเท่านั้น
  • ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ที่สถานทูตออกให้ หรือทางราชการออกให้
DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,210
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,499,293
 • โทรสาร : 039-520740
 • E-mail : tratdlt56@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl