• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

สขจ.ตราด คณะทำงานติดตามการดำเนินงานเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. คณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  คณะที่ 8

ประกอบด้วย ขนส่งจังหวัดตราด (หัวหน้าคณะทำงาน) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ยุติธรรมจังหวัดตราด สถิติจังหวัดตราด และหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรอง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและน้ำดื่ม

แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 จุดตรวจ (ด่านตรวจคัดกรองบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง/จุดตรวจบ้านนาแกลง ม.5 ต.ประณีต อ.เขาสมิง/จุดตรวจบ้านคลองลึก ม.5 ต.หนองบอน

อ.บ่อไร่) โดยเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ

สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
          แบบสำรวจความคาดหวัง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
อบรมใบขับขี่ออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
 มาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ Q-BUS
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
330
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
2,485,690
 • โทรสาร : 039-520740
 • E-mail : tratdlt56@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl