• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก พัฒนาแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เวอร์ชันใหม่ เพิ่มรูปแบบการทำงานให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น สามารถจองคิวล่วงหน้า โดยระบุวันที่ เวลา และสถานที่

กรมการขนส่งทางบก พัฒนาแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เวอร์ชันใหม่ เพิ่มรูปแบบการทำงานให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น สามารถจองคิวล่วงหน้า โดยระบุวันที่ เวลา และสถานที่ที่สะดวกได้ตามความต้องการและมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว อำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานด้านการบริการที่เป็นเลิศ โดยได้เริ่มให้บริการจองคิวล่วงหน้าก่อนถึงสำนักงานผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน DLT Smart Queue ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการเข้ารับบริการด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแล้วจำนวนทั้งสิ้น 5,942 ครั้ง และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับ 4.45 ดาว หรือความพึงพอใจระดับดีมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เวอร์ชันใหม่ซึ่งรูปแบบการให้บริการของแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ “จองคิว” คือการจองคิวล่วงหน้าแบบระบุช่วงเวลา วันที่ที่สะดวก และสถานที่ที่ต้องการได้ และสามารถจองคิวล่วงหน้าได้มากกว่า 1 เดือน ซึ่งสามารถเรียกดูจำนวนผู้รอรับบริการและระยะเวลาดำเนินการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรับคิว ทั้งยังมีระบบ Alert Alarm แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว เพื่ออำนวยความสะดวกในการ บริหารจัดการเวลาในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ “ดูคิว” สำหรับติดตามความเคลื่อนไหวของคิวที่จองไว้  และ “รับคิว” บริการบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน อำนวยความสะดวกสามารถกดรับคิวล่วงหน้าก่อนถึงสำนักงาน ครอบคลุมรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการคอยเข้ารับบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้แล้วทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS  (Link: https://apple.co/2GIHARd) และแอนดรอยด์ (Link: http://bit.ly/2IkLpyO)

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เป็นการเพิ่มทางเลือกและเป็นรูปแบบการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐอีกรูปแบบหนึ่ง โดยประชาชนยังคงสามารถเดินทางมาจองคิวได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเช่นเดิม รวมถึงสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง เช่น จองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อการขอรับใบอนุญาตขับรถผ่านเว็บไซต์ DLT e-Booking ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound  นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC ) ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกเช่นเดียวกันทั่วประเทศ

----------------------------------

รูปภาพ

DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,258
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,508,401
  • โทรสาร : 039-520740
  • E-mail : tratdlt56@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl