• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 กันยายน 2564

กรมการขนส่งทางบก  จัดโครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 148 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564   
     
กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี เฟ้นหาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบการพันธุ์ดี เพื่อสร้างคุณภาพการให้บริการ และสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนน สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 กันยายน 2564

กรมการขนส่งทางบก จัดทำโครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่ง ทางบกครบ 80 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมในการป้องกันและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการให้บริการที่ดีและมีมาตรฐานพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และพนักงานขับรถที่มีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย สร้างวัฒนธรรม การให้บริการที่ดีควบคู่กับการปฏิบัติตนเป็นผู้ขับรถสาธารณะที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กระทำดีเพื่อสังคม เพื่อยกระดับการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพอย่างแท้จริง เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนและให้กำลังใจบุคคลซึ่งเป็นมืออาชีพประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี เป็นผู้ขับรถสาธารณะที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักขับรถมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คิดดี ทำดี มีน้ำใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร ดำรงตนเป็นประโยชน์ให้ได้รับการยกย่องต่อไป

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ผู้ขับรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรถขนส่งและผู้ขับรถสาธารณะในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การมอบรางวัลตาม โครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี โดยแยกประเภทของรางวัล ทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลพนักงานขับรถแท็กซี่พันธุ์ดี 2. รางวัลพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับจ้างพันธุ์ดี  3. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี 4. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทางพันธุ์ดี 5. รางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้าพันธุ์ดี 6. รางวัลผู้ประกอบการรถแท็กซี่พันธุ์ดี 7. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี  8. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางพันธุ์ดี 9. รางวัลผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าพันธุ์ดี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

ทั้งนี้ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการ” สามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้ที่
1. ผ่านระบบ Google Form https://forms.gle/1YTFNoszGUvEoqJH9 (ใบสมัครสำหรับพนักงานขับรถสาธารณะ) และ https://forms.gle/jbMaqAH7JbZxThBPA (ใบสมัครสำหรับผู้ประกอบการ)
2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
3. ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dlt.transportation64@gmail.com
-----------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร ขนส่งพันธุ์.docx 385 KB 22
DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,306
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,499,389
  • โทรสาร : 039-520740
  • E-mail : tratdlt56@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl