• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

เชิญชวนผู้ประกอบการ ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ

เชิญชวนผู้ประกอบการ ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ

         ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย สร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะทีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมี คุณภาพ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการขนส่ง โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพบริการจะได้รับสิทธิพิเศษบางประการเพิ่มขึ้นด้วย

         กรมการขนส่งทางบกจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยหากผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใข้ในการขนส่งผู้โดยสารประสงค์ จะขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะดังกล่าว ต้องจัดทำรายละเอียดและยื่นขอรับการรับรอง ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

สามารถเข้าดูรายละเอียดทาง เว็บไซต์ http://www.qbusthailand.com และเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้

หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนา และส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๘๕๐๓ และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
PragardQBus.pdf 3 MB 36
DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,313
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,499,396
  • โทรสาร : 039-520740
  • E-mail : tratdlt56@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl