• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

เชิญชวนผู้ประกอบการ ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก

เชิญชวนผู้ประกอบการ ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก

         ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย และช่วยสนับสนุนให้เกิดการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ทำการเผยแพร่เครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (QMark)ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับในประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านทางการประชุมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ (Government to Government) เผยแพร่คู่มือ QMark ภาอังกฤษ “Service Quality Standard for Truck Operator Handbook” ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และสมาคม/ชมรมในต่างประเทศ   

สามารถเข้าดูรายละเอียดทาง เว็บไซต์ https://www.thaitruckcenter.com/qmarkV2/index

 

หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนา และส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๘๕๐๓ และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,661
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,499,744
  • โทรสาร : 039-520740
  • E-mail : tratdlt56@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl