• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดประชาสัมพันธ์เรื่องการกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

นางพิกุล ศิริเกษ ขนส่งจังหวัดตราด เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 169 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเริ่มดำเนินการตามมาตรการ กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหา PM2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ และเป็นไปตามาตรฐานสากล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรฐาน 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

-มาตรฐานค่าควันดำจากรถยนต์เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่อมมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ (ไม่มีภาระ หมายความว่า ภาวะที่เครื่องยนต์ไม่ได้มีการใช้กำลังขับเคลื่อนให้ล้อรถยนต์หมุน) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ที่ระยะความยาวของทางเดินแทงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่อนแสงมาตรฐาน

-มาตรฐานค่าควันดำจากรถยนต์เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง ขณะเคื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภทเตรียมการจัดทำแผนในการบำรุงดูแลรักษารถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อไม่ให้มีค่าควันดำเกินกว่ามาตรฐานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดขึ้นใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด โทร 039-520227 หรือโทร 1584

 

รูปภาพ

DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,343
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,496,580
  • โทรสาร : 039-520740
  • E-mail : tratdlt56@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl