• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

การเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี
การเผยแพร่งานบริการออนไลน์ภาครัฐ (Government e-Service)
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ผ่านระบบ e-Learning
สถิติจำนวนรถใหม่ป้ายแดงที่จดทะเบียน จำแนกตามยี่ห้อรถ ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อุตรดิตถ์
การตรวจสอบผลประวัติการขอรับใบอนุญาตขับรถ
การประมูลทะเบียนรถกระบะ
ข้อมูลการจัดทะเบียนรถ
กรมการขนส่งทางบก
 โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
สายด่วน 1584
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สายด่วน 1111
ศูนย์ดำรงธรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
แบบฟอร์มคำขอ
facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานถามตอบ-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักนายกรัฐมนตรี
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แบบแสดงความคิดเห็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์

150 ม.6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
220,895
  • E-mail : uttaradit@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl