กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 มีนาคม 2560

          ด้วยกรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล ภายในอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าที่สร้างใหม่ ระยะที่ 2 ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลในอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าที่สร้างใหม่ ระยะที่ 2

          สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดประกาศกรมการขนส่งทางบก เอกสารคำขอ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลในอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าที่สร้างใหม่ ระยะที่ 2 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คำขอ.pdf 15 มี.ค. 2560 420 KB 763
ประกาศ เอกสารประกอบประกาศ.pdf 15 มี.ค. 2560 284 KB 831
หลักเกณฑ์.pdf 15 มี.ค. 2560 136 KB 950

ข่าวสารแนะนำ

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบและการออ...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบและการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๐

720 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl