กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 มีนาคม 2560

          ด้วยกรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล ภายในอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าที่สร้างใหม่ ระยะที่ 2 ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลในอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าที่สร้างใหม่ ระยะที่ 2

          สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดประกาศกรมการขนส่งทางบก เอกสารคำขอ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลในอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าที่สร้างใหม่ ระยะที่ 2 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คำขอ.pdf 15 มี.ค. 2560 420 KB 349
ประกาศ เอกสารประกอบประกาศ.pdf 15 มี.ค. 2560 284 KB 503
หลักเกณฑ์.pdf 15 มี.ค. 2560 136 KB 593

ข่าวสารแนะนำ

4 พฤษภาคม 2561

ซักซ้อมความเข้าใจการใช้หลักฐานเพื่อขอยกเว้นการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๘/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการใช้หลักฐานเพื่อขอยกเว้นการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

755 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl