กรมขนส่งทางบก

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

          ด้วยกรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จัดหาผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ตามกฎกระทรวงกำหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมเพื่อนำออกประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๔๖ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข มีระยะเวลา ในการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยเป็นการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบเพิ่มเตอมด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการคัดเลือกผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียน.pdf 4 ก.ค. 2560 1 MB 7814

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl