กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 กันยายน 2560

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

      ด้วยได้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมพระราชพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งช่วงก่อนและหลังการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว

      กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อลดปริมาณความหนาแน่นของการจราจรตามแผนการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน จึงใครขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องใช้รถทำการขนส่งในช่วงวันดังกล่าว ขอให้กำชับและกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย กรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยตลอดมา จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงงานพระราชพิธีฯ.pdf 25 ก.ย. 2560 35 KB 265

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl