กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

      ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีกรมการขนส่งจะทำการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศออกตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และเพื่อรณรงค์ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ จึงให้งดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน หรือ "ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี : Shop True for Tax" ในวันเสาร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl