กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 มกราคม 2561

          ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล ในอาคารชานชาลาและคลังสินค้าที่สร้างใหม่ โดยเปิดรับคำขอรับการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล ตั้งแต่วันที่ ๑- ๗ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

          คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าใช้พื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลในอาคารชานชาลา และคลังสินค้าที่สร้างใหม่ พิจารณาผลการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เป็นผู้มีสิทฃิเข้าใข้พื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล ในอาคารชานชาลาและคลังสินค้าที่สร้างใหม่ โดยสามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl