กรมขนส่งทางบก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ออกใบอนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม จึงขอนำส่งสำเนาเพิ่มเติม จำนวน 272 ฉบับ ตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ42.pdf 13 ก.พ. 2561 69 KB 187
เอกสารแนบ43.pdf 13 ก.พ. 2561 80 KB 193
เอกสารแนบ41.pdf 13 ก.พ. 2561 14 KB 85
เอกสารแนบ40.pdf 13 ก.พ. 2561 265 KB 111
เอกสารแนบ39.pdf 13 ก.พ. 2561 386 KB 148
เอกสารแนบ37.pdf 13 ก.พ. 2561 22 KB 100
เอกสารแนบ38.pdf 13 ก.พ. 2561 499 KB 69
เอกสารแนบ36.pdf 13 ก.พ. 2561 388 KB 73
เอกสารแนบ35.pdf 13 ก.พ. 2561 100 KB 84
เอกสารแนบ34.pdf 13 ก.พ. 2561 259 KB 75
เอกสารแนบ33.pdf 13 ก.พ. 2561 128 KB 75
เอกสารแนบ32.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 146
เอกสารแนบ31.pdf 13 ก.พ. 2561 77 KB 76
เอกสารแนบ30.pdf 13 ก.พ. 2561 1 MB 91
เอกสารแนบ29.pdf 13 ก.พ. 2561 200 KB 91
เอกสารแนบ28.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 207
เอกสารแนบ27.pdf 13 ก.พ. 2561 215 KB 80
เอกสารแนบ26.pdf 13 ก.พ. 2561 99 KB 79
เอกสารแนบ25.pdf 13 ก.พ. 2561 153 KB 73
เอกสารแนบ24.pdf 13 ก.พ. 2561 87 KB 71
เอกสารแนบ23.pdf 13 ก.พ. 2561 68 KB 74
เอกสารแนบ21.pdf 13 ก.พ. 2561 99 KB 66
เอกสารแนบ22.pdf 13 ก.พ. 2561 19 KB 78
เอกสารแนบ20.pdf 13 ก.พ. 2561 145 KB 98
เอกสารแนบ18.pdf 13 ก.พ. 2561 135 KB 79
เอกสารแนบ19.pdf 13 ก.พ. 2561 197 KB 66
เอกสารแนบ17.pdf 13 ก.พ. 2561 100 KB 71
เอกสารแนบ16.pdf 13 ก.พ. 2561 143 KB 116
เอกสารแนบ15.pdf 13 ก.พ. 2561 98 KB 79
เอกสารแนบ14.pdf 13 ก.พ. 2561 26 KB 73
เอกสารแนบ13.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 70
เอกสารแนบ12.pdf 13 ก.พ. 2561 40 KB 107
เอกสารแนบ11.pdf 13 ก.พ. 2561 897 KB 67
เอกสารแนบ10.pdf 13 ก.พ. 2561 123 KB 74
เอกสารแนบ8.pdf 13 ก.พ. 2561 66 KB 78
เอกสารแนบ9.pdf 13 ก.พ. 2561 167 KB 81
เอกสารแนบ7.pdf 13 ก.พ. 2561 279 KB 81
เอกสารแนบ6.pdf 13 ก.พ. 2561 385 KB 63
เอกสารแนบ5.pdf 13 ก.พ. 2561 22 KB 74
เอกสารแนบ4.pdf 13 ก.พ. 2561 708 KB 69
เอกสารแนบ3.pdf 13 ก.พ. 2561 82 KB 88
เอกสารแนบ2.pdf 13 ก.พ. 2561 554 KB 95
เอกสารแนบ1.pdf 13 ก.พ. 2561 493 KB 120

ข่าวสารแนะนำ

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และการออกหนังสือรับรองการติดตั้งส่วน...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และการออกหนังสือรับรองการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๐

417 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl