กรมขนส่งทางบก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

            ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง และสามรถยื่นคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ ๒ โทร. ๐-๔๕๓๑-๒๑๙๑ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ.pdf 27 พ.ย. 2561 1 MB 458

ข่าวสารแนะนำ

18 มกราคม 2565

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ในแบบรับฟังความคิดเห็นการทบทวนกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

147 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl