กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 ธันวาคม 2561

          ด้วยกรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่า เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางหมวด 3 สายที่ 329 จันทบุรี - บ่อไร่ เป็นเส้นทางที่ว่างผู้ประกอบการขนส่งแต่เนื่องจากแนวเส้นทางเดินรถดังกล่าวยังมีความจำเป็นในการให้บริการผู้โดยสาร นายทะเบียนกลางจึงประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวโดยมีรายละเอียดเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง และสามารถยื่นคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน รวมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 3 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2271-8518 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3931-1187 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด โทร. 0-3952-0740 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ.pdf 24 ธ.ค. 2561 267 KB 195

ข่าวสารแนะนำ

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกก...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๖๐

561 ครั้ง

26 มกราคม 2561

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ใ...

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง

273 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl