กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๑ จำนวน ๓ เส้นทาง ดังนี้
๑. ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๑ จังหวัดอุดรธานี สายที่ ๑๐ สถานีรถไฟ - รอบเมือง
๒. ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๑ จังหวัดอุดรธานี สายที่ ๒๐ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาอุดรธานี - ท่าอากาศยานอุดรธานี
๓. ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๑ จังหวัดอุดรธานี สายที่ ๒๑ สี่แยกตลาดรังษิรา - สี่แยกบ้านจั่น
สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl