กรมขนส่งทางบก

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

          ด้วยกรมการขนส่งทางบกมีความประสงค์จัดหาบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยจำนวนไม่เกิน ๒ ราย ที่จะเข้ามาจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก มีระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓ ปี

          ผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองข้อเสนอ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ อาคาร ๒ ชั้น ๓ กรมการขนส่งทางบก และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงก่อนวันยื่นข้อเสนอ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งงานรถจักรยานยนต์ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๑-๘๗๒๒, ๐-๒๒๗๑-๘๘๘๘ ต่อ ๒๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก.pdf 12 มิ.ย. 2563 873 KB 375

ข่าวสารแนะนำ

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกก...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๖๐

876 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl