กรมขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๕ เส้นทาง ดังนี้
   ๑. สายที่ ๖๐๑๖ เส้นทาง บ้านแพ้ว - วัดประสาทสิทธิ์
   ๒. สายที่ ๖๐๕๗ เส้นทาง กระทุ่มแบน - พันธุวงษ์
   ๓. สายที่ ๖๐๕๘ เส้นทาง กระทุ่มแบน - ศาลเจ้าตึก
   ๔. สายที่ ๘๓๔๓ เส้นทาง วงกลมโรงพยาบาลกระทุ่มแบน - วัดใหม่คลองมะเดื่อ
   ๕. สายที่ ๘๓๘๙ เส้นทาง วงกลมกระทุ่มแบน - วัดหนองนกไข่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl