กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และผลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก ตาราง 9.doc 22 ก.ค. 2564 37 KB 94
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน ตาราง 11.doc 22 ก.ค. 2564 45 KB 69
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย ตาราง 8.doc 22 ก.ค. 2564 42 KB 75
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ตาราง 7.docx 22 ก.ค. 2564 50 KB 71
ตาราง 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่ผันแปร).xlsx 22 ก.ค. 2564 31 KB 69
ตาราง 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่ผันแปร).xlsx 22 ก.ค. 2564 34 KB 70
ตาราง 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 22 ก.ค. 2564 21 KB 65
ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 22 ก.ค. 2564 23 KB 64
ตาราง 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 22 ก.ค. 2564 25 KB 68
ตาราง 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 22 ก.ค. 2564 51 KB 72
ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน.xlsx 22 ก.ค. 2564 21 KB 62
ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 22 ก.ค. 2564 25 KB 72
ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน.xlsx 22 ก.ค. 2564 24 KB 66
ตาราง 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน.xlsx 22 ก.ค. 2564 42 KB 67
ตาราง 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย.xls 22 ก.ค. 2564 107 KB 74
ตาราง 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน.xls 22 ก.ค. 2564 97 KB 74

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl