กรมขนส่งทางบก

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 26 ตุลาคม 2564 68 MB 182
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564 30 พฤศจิกายน 2563 48 MB 1164
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 เมษายน 2563 60 MB 1459
แก้ไขเพิ่มเติมแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 1 MB 974
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 ธันวาคม 2561 51 MB 1681
แก้ไขเพิ่มเติมแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ธันวาคม 2560 90 KB 849
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 30 พฤศจิกายน 2560 4 MB 1835
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4
แก้ไขเพิ่มเติมแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 2 MB 938
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 3 MB 2767

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl