กรมขนส่งทางบก

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 1 มิถุนายน 2559 5 MB 797
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 1 มิถุนายน 2559 12 MB 1138
แก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 1 มิถุนายน 2559 8 MB 2209
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 1 มิถุนายน 2559 5 MB 405
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl