กรมขนส่งทางบก

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 27
ผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับเพื่อการนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

ข้อสังเกตุ
 1. 1
  ใช้เพื่อเคลื่อนบ้ายรถจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อจำหน่าย เช่น การส่งรถให้ลูกค้า
 2. 2
  ใช้เพื่อซ่อม เช่น อู่ซ่อมรถ

เอกสารประกอบการดำเนินการขอใบอนุญาตที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง)

 1. 1
  คำขออื่นๆ
 2. 2
  สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายรถหรือซ่อมรถ
 3. 3
  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานประกอบกิจการขายรถหรือซ่อมรถ
 4. 4
  หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง หรือมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ระยะเวลาดำเนินการ

3 ชั่วโมง 10 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl