กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  บัตรประจำตัวประชาชน
 2. 2.
  ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  เข้ารับการศึกษาอบรม 4 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้
  1. ความรู้ภาคปฏิบัติหน้าที่ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
  3. ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ประจำรถ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
 2. 2.
  เข้ารับการทดสอบข้อเขียน  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป จึงจะผ่านการทดสอบ
 3. 3.
  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตได้ (ปิดรับชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.)

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl