กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

หัวหน้าส่วน (หถค.)
รายชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ภายใน เบอร์โทรสาร
นางสาววันเพ็ญ ขจรกลิ่น 0-2271-8492 4709 0-2271-8492
1) งานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 0-2271-8493 47010-1 0-2271-8492
2)งานบริหารสถานีขนส่งสินค้า 1 (พุทธมณฑล) 0-2889-4984   0-2889-4983
3)งานบริหารสถานีขนส่งสินค้า 2 (คลองหลวง) 0-2985-7554   0-2985-7555
2)งานบริหารสถานีขนส่งสินค้า 3 (ร่มเกล้า) 0-2737-9502   0-2737-9503

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl