กรมขนส่งทางบก

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
รายงานสรุปประเมินผลการดำเนินการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 22 สิงหาคม 2563 3 MB 69
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 กรกฎาคม 2563 1 MB 93
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2563 9 กรกฎาคม 2563 937 KB 79
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 9 กรกฎาคม 2563 483 KB 76
รายงานสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 เมษายน 2563 959 KB 185
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl