กรมขนส่งทางบก

ข่าวไฮไลท์

13 ตุลาคม 2564

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหา...

วันนี้ (13 ต.ค.64) ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

135 ครั้ง

13 ตุลาคม 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "เจาะประเด็น 7HD" ในประเด็น...

วันนี้ (13 ต.ค. 64) ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "เจาะประเด็น 7HD" ในประเด็น "กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 15.45 น. - 16.55 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD

56 ครั้ง

8 ตุลาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก...

วันนี้ (8 ต.ค.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 ) ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้กับสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ณ ที่ทำการสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ โดยมีนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ รับมอบและได้แสดงความขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่โดยจะนำไปมอบให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ได้แสดงความขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กรุณาให้ผู้ขับรถสาธารณะซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และการติดตั้งฉากกั้นบนรถแท็กซี่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการ

116 ครั้ง

8 ตุลาคม 2564

ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทร...

วันนี้ (8 ต.ค. 64) ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมี ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร และ นายนุตนันทน์ นุตาลัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ผ่านการประชุมออนไลน์ (zoom Cloud Meetings) ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของประเทศ จึงมีโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS โดยตั้งเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ มีระบบการควบคุม กำกับ และติดตามพฤติกรรม การใช้รถใช้ถนนทั้งในเรื่องความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ แบบออนไลน์เรียลไทม์ และมีการบริหารจัดการข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด

125 ครั้ง

5 ตุลาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ...

วันนี้ (5 ต.ค.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้กับสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย ณ ที่ทำการแต่ละสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยสมาคมฯ ได้ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้าง นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้ผู้ขับรถสาธารณะซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และการติดตั้งฉากกั้นบนรถแท็กซี่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และการสนับสนุนบริจาคสิ่งของร่วมกับสมาคมแท็กซี่นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ

100 ครั้ง

1 ตุลาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู...

วันนี้ (1 ต.ค.64) นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ คล้ายแจ้ง เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหากุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

47 ครั้ง

1 ตุลาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น...

วันนี้ (1 ต.ค. 64) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) (เข็มที่ 3) โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม , นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รองรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรด่านหน้ากระทรวงคมนาคม พนักงานผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ รวมถึงประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

128 ครั้ง

29 กันยายน 2564

พิธีลงนามสัญญาการให้เอกชน ร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)

วันนี้ (29 ก.ย. 64) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการให้เอกชน ร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทางหลวง นำโดยนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม , ผู้บริหารและตัวแทนกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆ และเสริมประสิทธิภาพการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ต่อไป

111 ครั้ง

28 กันยายน 2564

คณะผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบก ร่วมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย (Thai National Flag Day) เนื่องในว...

วันนี้ (28 ก.ย. 64) ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายธานี สืบฤกษ์ , นายยงยุทธ นาคแดง และนางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบก ร่วมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย (Thai National Flag Day) เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 104 ปี ธงชาติไทย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย

86 ครั้ง

15 กันยายน 2564

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ (15 ก.ย. 64) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระหว่างกรมการขนส่งทางบก , กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และนายไกรวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ลงนามดังกล่าว ซึ่งมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม , นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก , เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม และผู้สื่อข่าว ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ปลดล็อคถนนสะดวก เพื่อประชาชนปลอดภัย พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง แต่ยังสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตของประชาชนได้ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งและโลจิสติกส์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนไทยต่อไป

100 ครั้ง

30 สิงหาคม 2564

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของหน่วยงาน

วันนี้ (30 ส.ค.64) ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของหน่วยงาน ปี 2563​ เพื่อยกย่องเชิดชูคนดีและเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการผู้ประพฤติชอบ​ ปฏิบัติดี​ มีความซื่อสัตย์​ สุจริต รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดต้นแบบการทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ ส่วนกลาง ระดับกรม จำนวน 2 ราย ระดับสำนักและกอง จำนวน 7 ราย พร้อมทั้งรางวัลคนต้นแบบกรมการขนส่งทางบก ปี 2564 จำนวน 1 ราย ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย​ สำหรับระดับสำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 7 ราย มอบหมายให้ขนส่งจังหวัดเป็นผู้แทนมอบรางวัลให้กับข้าราชการดีเด่นของจังหวัด ซึ่งเป็นข้าราชการที่ประพฤติชอบปฏิบัติดีของกรมการขนส่งทางบก

161 ครั้ง

24 สิงหาคม 2564

รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้ (24 ส.ค.64) ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบหน้ากากอนามัย เนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี จำนวน 20,000 ชิ้น จากบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธาน ฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นผู้มอบ ซึ่งจะนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

120 ครั้ง

20 สิงหาคม 2564

บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการวาไรตี้ทอล์ก "ไทยแลนด์ New Normal"

วันนี้ (20 ส.ค. 64) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการวาไรตี้ทอล์ก "ไทยแลนด์ New Normal" ดำเนินรายการโดย เอิร์ธ วรวุฒิ และ ลัคกี้ ยศภัทร ซึ่งจะออกอากาศเร็วๆ นี้ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 โดยรายการดังกล่าวออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. - 10.00 น. และ ช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งในทุกเครือข่ายสื่อออนไลน์ของ อสมท. ในประเด็นการให้บริการประชาชนของกรมการขนส่งทางบกในยุคนิวนอร์มอล ทั้งนี้​ เพื่อให้ผู้รับชมรับทราบถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบกต่อไป

151 ครั้ง

2 สิงหาคม 2564

พิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (Soft Opening)

วันนี้ (2 ส.ค. 64) ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (Soft Opening) ผ่านระบบออนไลน์มายังสถานีกลางบางซื่อ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและประธานกรรมการการรถไฟฯ​ ร่วมส่งประชาชนใช้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ ณ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจะเป็นสถานีรถไฟแห่งใหม่ของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ และเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

92 ครั้ง

20 กรกฎาคม 2564

บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (20 ก.ค.64) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายธานี สืบฤกษ์ นายยงยุทธ นาคแดง นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายสุรเชษฐ คล้ายแจ้ง เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

60 ครั้ง

5 กรกฎาคม 2564

เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง รุ่นที่ 14"

วันนี้ (5 ก.ค.64) ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง รุ่นที่ 14" ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ความรอบรู้งานในความรับผิดชอบและทักษะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนำนโยบายของกรมการขนส่งทางบกไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยมี นางสาวหทัยธร เกษตรวิเศษ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

223 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2564

กรมควบคุมโรค จัดรถชีวนิรภัยพระราชทาน ออกหน่วยคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก บ...

วันนี้ (2 ก.ค. 64) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประสานขอความร่วมมือ กรมควบคุมโรค จัดรถชีวนิรภัยพระราชทาน ออกหน่วยคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก บริเวณหน้าอาคาร 4 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก โดยมีนายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ลงพื้นที่ดูแลอำนวยความสะดวก โดยในวันนี้ เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้างานด้านใบอนุญาตขับรถและงานด้านทะเบียนรถ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

253 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2564

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งและการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มรถ...

วันนี้ (2 ก.ค. 64) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งและการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มรถจักรยานยนต์เดลิเวอรีเพื่อการขนส่งอาหารและพัสดุ ซึ่งสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย นำโดยนายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนผู้ขับขี่ ได้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้สมาคมฯ รับทราบ และเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรการดังกล่าว และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน

125 ครั้ง

30 มิถุนายน 2564

บันทึกเทป ถวายพระพรฯ ร.10

วันนี้ (30 มิ.ย. 64) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายธานี สืบฤกษ์ , นายยงยุทธ นาคแดง , นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายสมหวัง ทองขาว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

150 ครั้ง

12 มิถุนายน 2564

มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน"

เมื่อวันที่ (11 มิ.ย.64) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายยงยุทธ นาคแดง นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน" จำนวน 5000 ขวด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก เพื่อแสดงความจงรักภักดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

198 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl