กรมขนส่งทางบก

ข่าวไฮไลท์

1 เมษายน 2564

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 109 ปี

วันนี้ (1 เม.ย. 64) ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 109 ปี โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีการจัดพิธีสังเวยพระภูมิ และพิธีสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมต่อไป

292 ครั้ง

22 มีนาคม 2564

ขบ. ประชุม ITA ยกระดับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในการประชุมกรมการขนส่งทางบก ครั้งที่ 2/2564 พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมี นายธานี สืบฤกษ์ และนายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในการประชุม และถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับขนส่งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรกรมการขนส่งทางบกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญ รวมถึงทราบหัวข้อของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะต้องมีการดำเนินการประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อไป

103 ครั้ง

18 มกราคม 2564

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (18 มกราคม 2564) ณ พระบรมหาราชวัง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ , นายธานี สืบฤกษ์ , นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

197 ครั้ง

2 มกราคม 2564

นายยงยุทธฯ ตรวจ จุด Checking Point ท่าฉาง, หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งสง (ควนไม้แดง)

วันนี้ (2 ม.ค. 2564) นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ จุด Checking Point ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุด Checking Point หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งสง (ควนไม้แดง) จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพัทลุง จุด Rest Area หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ (พรุพ้อ) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยตรวจดูการเช็คความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตาม Check List เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มข้น ตามนโยบาย “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกำลังสาม" รวมทั้งตรวจชั่วโมงทำงาน ของพนักงานขับรถและวัดแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ โทร. 1584 และแอปพลิเคชัน DTL GPS ทั้งนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่จะเดินทาง และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด โดยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพัทลุง และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ามาใช้บริการ และให้มีการสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ตามมาตรการด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

325 ครั้ง

2 มกราคม 2564

นายธานีฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ และมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่...

วันนี้ (2 มกราคม 2564) นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่จะเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ โดยกรมการขนส่งทางบกปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ภายในสถานีฯ มีการตรวจวัดอุณหภูมิและให้ผู้มาใช้บริการต้องสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ตามมาตรการด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายกรมการขนส่งทางบก

322 ครั้ง

18 มกราคม 2564

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน...

วันนี้ (1 มกราคม 2564) ณ พระบรมมหาราชวัง นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 โดยมีนายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนามถวายพระพร

253 ครั้ง

28 ธันวาคม 2563

แถลงข่าว คาถาปีใหม่ ปลอดโรคปลอดภัย "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"

วันนี้ (28 ธันวาคม 2563) นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และว่าที่ ร.ต. หญิง นวลพร ไชยเดชกำจร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย, นางสาวรัชนี ศรีชัยตัน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว คาถาปีใหม่ ปลอดโรคปลอดภัย "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าว

181 ครั้ง

19 ตุลาคม 2563

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันนี้ (19 ต.ค.63) ณ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้ธีมงาน TRUCK POWER โดยมีนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมีนายยงยุทธ นาคแดง และนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมงานในพิธี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “ตำรวจไทย ทำไร เราได้ ถาม-ตอบให้ได้(เข้า)ใจ" และช่วงเวลา Dinner Talk “New Nornal Logistics แข่งขันและแบ่งปัน" ร่วมนำเสนอมุมมองปัญหาและแนวทางการจัดการขนส่งของประเทศอย่างสร้างสรรค์

1,369 ครั้ง

19 ตุลาคม 2563

จัดงานการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ถนนพหลโยธิน ภายใต้โครงการ GREEN BANGKOK 2030

วันนี้ (19 ต.ค.63) ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดงานการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ถนนพหลโยธิน ภายใต้โครงการ GREEN BANGKOK 2030 โดยมีนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนายวิรัตน์ นมัสสนิทวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงภาพรวมโครงการ GREEN BANGKOK 2030 เพื่อสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันตลอดแนวถนน และจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวถนนพหลโยธิน ภายใต้การมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน (Social Collaboration) อีกทั้งเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร ตลอดจนเพิ่มที่ร่มไม้ในเมืองให้มากขึ้น โดยเบื้องต้นในปี 2563 มีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่สีเขียวนำร่อง จำนวน 11 แห่ง

316 ครั้ง

25 กันยายน 2563

การทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างรถโดยสารโดยการพลิกคว่ำ

วันนี้ (25 ก.ย.63) ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สํานักวิศวกรรมยานยนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างรถโดยสารโดยการพลิกคว่ำ ตามมาตรฐานสากลของข้อกำหนดสหประชาชาติ(United Nation Regulation) UN R66 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย โดยศูนย์เทคโนโลยี และวัสดุศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อจัดทำโครงสร้างตัวถังรถโดยสารมาตรฐานต้นแบบ ให้แก่ผู้ประกอบการอู่ต่อตัวถังและผู้ผลิตตัวถังรถ

562 ครั้ง

17 กันยายน 2563

กรมการขนส่งทางบก รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายบริหาร) เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในสาขารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 2 รางวัล จากผลงาน DLT Smart Queue (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ Application Rayong School Bus Driver for Road Safety (สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง) และประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน การให้บริการข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ Smart Bus Terminal (สำนักการขนส่งผู้โดยสาร) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 รวมทั้งสิ้น 94 รางวัล ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

634 ครั้ง

16 กันยายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ

วันนี้ (16 ก.ย.63) กรมการขนส่งทางบก กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นำโดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

367 ครั้ง

16 กันยายน 2563

ร่วมงานวัน “บุรฉัตร" และได้ร่วมวางพวงดอกไม้เพื่อน้อมรำลึกถึงพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอ...

วันนี้ (14 ก.ย.63) ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมงานวัน “บุรฉัตร" และได้ร่วมวางพวงดอกไม้เพื่อน้อมรำลึกถึงพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟ ผู้ทรงประกอบพระกรณียกิจที่สำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ พร้อมกันนี้กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนบุรฉัตรมูลนิธิ เพื่อใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ด้วย

190 ครั้ง

16 กันยายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนยานพ...

วันนี้ (14 ก.ย.63) ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายนุตนันทน์ นุตาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

442 ครั้ง

9 กันยายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการฐานข้อมูลบังคับคดีผู้ประกันผ่านระบบ Web Service

วันนี้ ( 9 ก.ย.63 ) ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการฐานข้อมูลบังคับคดีผู้ประกันผ่านระบบ Web Service ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานบังคับคดีและงานปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลางและ นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งผู้บริหารกรมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

277 ครั้ง

9 กันยายน 2563

แถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษรพิเศษของกรุงเทพมหานคร “8 กก"

วันนี้ ( 8 ก.ย.63 ) ณ ลาน Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะเอ็มควอเทียร์ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษรพิเศษของกรุงเทพมหานคร “8 กก" เหนือกว่าทุกความร่ำรวย เหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต ซึ่งจะประมูลในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 10-11 ตุลาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่มีความสนใจหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ผู้ที่มีความสนใจในพลังและความหมายของศาสตร์ด้านตัวเลข เลข 8 เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด เป็นตัวเลขแห่งความอมตะ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจร่วมทำประโยชน์แก่สังคม โดยเงินรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งมีภารกิจเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและผู้บริหารกรมฯ ร่วมงานแถลงข่าว

330 ครั้ง

9 กันยายน 2563

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 4 ก.ย 63) เวลา 09.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 2563 ของกรมการขนส่งทางบก โดยมีนายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ได้จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทางอย่างเพียงพอและจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถทุกคันก่อนออกเดินทางและยังเข้มงวดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยกำหนดทางเข้าออกสถานีฯ วัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพี่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ

178 ครั้ง

9 กันยายน 2563

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ใ

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 4 ก.ย 63) เวลา 10.30 น. ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) จ.กระบี่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและรถโดยสารสาธารณะ ณ จุด Checking Point บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง จ.กระบี่ ริมถนนเพชรเกษม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 2563 โดยมีนายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ซึ่งจุดดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่สขจ.กระบี่ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถรวมทั้งตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารและชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS ณ จุดดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

292 ครั้ง

9 กันยายน 2563

รับมอบหน้ากากอนามัย

วันนี้ (31 ส.ค. 63) ณ กรมการขนส่งทางบก นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัทไทยอีวี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า รถโดยสาร ยี่ห้อ YUTONG จากประเทศจีน โดยจะนำไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน ที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ต่อไป

210 ครั้ง

9 กันยายน 2563

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี

วันนี้ (28 ส.ค.63) ณ กรมการท่องเที่ยว นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนางสุณี เหลืองศิริวัฒนา เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมการท่องเที่ยว โดยมีนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวให้เกียรติต้อนรับ

139 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl