กรมขนส่งทางบก

วันที่ 31 มกราคม 2561

วันนี้ (31 ม.ค.61) ณ กรมการขนส่งทางบก นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่Madame NANETTE CADARROS Management Development Program ในโอกาสนำคณะส่วนราชการของประเทศฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการนวัตกรรมบริการภาครัฐพร้อมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพงานบริการ ของกรมการขนส่งทางบก

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

9 สิงหาคม 2560

กรมการขนส่งทางบกแถลงถึงแนวทางตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทาง

วันนี้ (9 สิงหาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายยุกต์ จารุภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายณันทพงศ์ เชิดชู, นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และดร.สุเมธ องกิตติกุล ที่ปรึกษา TDRI และที่ปรึกษาโครงการ ร่วมแถลงถึงแนวทางตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อประเมินผลการให้บริการ พร้อมสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำมาพัฒนายกระดับระบบรถโดยสารประจำทางด้วยคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ

242 ครั้ง

16 เมษายน 2561

รอว. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการ scan รถโดยสารสาธารณะเข้มข้น และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ จุดอำ...

วันนี้ (16 เม.ย. 61) เวลา 10.45 น. ณ จุดอำนวยการร่วม “one transport" แขวงทางหลวงสมุทรสาคร นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นายอรรณพ หาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ นายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสารและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ซึ่งจุดนี้เป็นจุดบริการร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ให้บริการสอบถามเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาล สุขาฟรี มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ บริเวณพักผ่อนสำหรับผู้ที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง นอกจากนี้หน่วยบริการประชาชนยังมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ GPS สมุทรสาคร มานั่งประจำจุดพร้อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อทำการติดตามรถโดยสาธารณะ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางทราบถึงช่องทางการร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะที่สายตรง 1584 และ แอพ DTL GPS บน Smart phone ในการตรวจเยี่ยมมีนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาครให้ข้อมูลการปฏิบัติการเชิงพื้นที่และรับมอบนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

249 ครั้ง

2 สิงหาคม 2562

ขบ. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันนี้ (1 ส.ค.62) นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายกมล บูรณพงศ์ ,นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

141 ครั้ง

24 สิงหาคม 2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนายช่างตรวจสภาพรถ รุ่นที่ 2

วันนี้ (24 ส.ค.62) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสันติ สุรเจริญชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนายช่างตรวจสภาพรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 โดยมีนายช่างตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 162 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสภาพรถ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ปัญหาและประสบการณ์ด้านการตรวจสภาพรถ ที่ส่งผลให้รถมีความปลอดภัยในการนำไปใช้งานบนท้องถนน ในโอกาสเดียวกันนายภรรทนพ สุมณฑา หัวหน้าส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กล่าวถึงความเป็นมาของการฝึกอบรมในครั้งนี้

223 ครั้ง

27 ธันวาคม 2559

กรมการขนส่งทางบก ร่วมพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใน พระบรมมหาราชวัง

331 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl