กรมขนส่งทางบก

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

วันนี้ (12 ธ.ค.62) นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า ให้การต้อนรับ Mr.Chanthala Phimmachak Deputy Director General พร้อมคณะกระทรวง โยธาธิการและขนส่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เจ แอนด์ เจ โลจิสติกส์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark) จากกรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเยี่ยมชม สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้อย(ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 1 ประตูน้ำพระอินทร์-วังน้อย ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และพัฒนาระบบการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีนายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคุมน้ำหนัก ยานพาหนะ ให้การต้อนรับ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

1 มกราคม 2562

อขบ.นำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ข้ามปีและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า...

วันนี้ ( 31 ธ.ค.61) ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ข้ามปีและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล

111 ครั้ง

3 มิถุนายน 2559

นายธีระพงษ์ ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะป้ายดำ

28 ก.ค.58 นายธีระพงษ์ อขบ. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะป้ายดำ

466 ครั้ง

3 มิถุนายน 2559

นายสนิท ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 13 ปี

9 ต.ค.58 นายสนิท อขบ. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 13 ปี

405 ครั้ง

16 ธันวาคม 2561

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ (15 ธ.ค.61) นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ความปลอดภัยรถเช่าเหมาของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในหัวข้อ “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองไทย" ของกรมการขนส่งทางบก โดยมีคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ

102 ครั้ง

13 ตุลาคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอัตลักษณ์ Brand กรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอัตลักษณ์ Brand กรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ โดยระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

672 ครั้ง

30 ธันวาคม 2559

พิธีเปิดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันนี้ (30 ธันวาคม 2559) ณ บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าอาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ “ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก" พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการขนส่งทางบกในการเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมพนักงานขับรถและ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ โดยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมผู้บริหารฯ เตือนผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจการ ใช้ GPS ในการติดตามการเดินรถโดยสารประจำทาง และมอบของที่ระลึกแก่ประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา

279 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl