กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 เมษายน 2564

วันนี้ (22 เม.ย. 64) นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้สัมภาษณ์สดผ่านระบบ VDO Call ในรายการ สถานีประชาชน ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในประเด็นกิจกรรมที่งดให้บริการด้านการอบรมใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก , การประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว , การดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก ในการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ของประชาชนที่จองคิวแล้ว ซึ่งตรงกับช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในข้อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

รายการ “สถานีประชาชน" ช่อง ไทยพีบีเอส วันที่ 22 เม.ย.64 - กรมการขนส่งทางบกขยายเวลาต่อ - สอบใบขับขี่หมดอายุ มิ.ย. 64 https://youtu.be/5oozO2jbnCc

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

3 มิถุนายน 2559

นายจิรุตม์ รับโล่ประกาศเกียติคุณ หน่วยงานที่ทำประโยช์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

30 เม.ย.58 นายจิรุตม์ รอบ. รับโล่ประกาศเกียติคุณ หน่วยงานที่ทำประโยช์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

212 ครั้ง

14 มีนาคม 2562

ปิดการอบรม การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 26

วันนี้ (14 มี.ค.62) ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมการขนส่งทางบก เป็นประธานปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 26 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นในการบริหารงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาระดับกลางและระดับสูงในอนาคตต่อไป โดยนายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของการฝึกอบรม

183 ครั้ง

2 มกราคม 2563

ประชุมผ่านระบบ Video Conference ซักซ้อมมาตรการเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันนี้ (26 ธ.ค.62) ณ กรมการขนส่งทางบก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารฯ ในสังกัดกระทรวง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมมาตรการเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2563 โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ

179 ครั้ง

4 เมษายน 2561

โครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง"

กระทรวงคมนาคม ผนึกกำลัง One Transport เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง" ยกระดับเข้มข้นทุกมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมดูแลอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อมอบความสุขความปลอดภัยให้คนไทยทุกคน วันนี้ (4 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวง ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง" เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการและอำนวยความสะดวกด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการเดินทางบนท้องถนน กำหนดมาตรการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกการจราจร ตรวจสอบปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดีไม่เป็นอุปสรรคที่อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ พร้อมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งเต็นท์ One Transport บน 77 สายทางบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม สำหรับเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตลอดช่วงสงกรานต์ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ กรมการขนส่ง ทางบก เข้มทุกมาตรการ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดการเดินทาง ตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถทั่วประเทศเข้มข้น เด็ดขาด จริงจัง ทันที ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ รวม 212 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดปลายทาง

256 ครั้ง

26 กุมภาพันธ์ 2563

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการตรวจสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563 ) ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการตรวจสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้โดยสาร โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประสานบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขับรถก่อนการขับขี่ (Fitness to Drive) พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซเรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก

163 ครั้ง

17 กรกฎาคม 2561

งานแถลงข่าว “โครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน"

วันนี้ (17 ก.ค.61) ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “โครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" เพื่อร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยจากการใช้งานรถจักรยานยนต์ ในชีวิตประจำวันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

215 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl