กรมขนส่งทางบก

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | Full Ep.

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

404 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 10 ตรวจอะไรบ้าง ไม่ผ่าน....เพราะรักนะ

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

258 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 9 หน้าที่....ที่ยิ่งใหญ่

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

117 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 8 หน้าที่ดูแลความปลอดภัย 100%

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

100 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 7 งานบริการ

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

113 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 6 ออกจากอู่เลี้ยวเข้า ตรอ.

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

145 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 5 ช่วยหน่อย

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

177 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 4 ใกล้วันหยุดยาว....แวะ ตรอ. ก่อน

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

160 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 3 ใส่ใจรถ....ใส่ใจโลก

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

139 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 2 ตรวจเร็วๆ ได้ไหม....ธุระเย๊อะ

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc

157 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

ตรอ. The Stories | ตอนที่ 1 ตรวจรถเร็วไป....ปลอดภัยไหม

สามารถกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ หลังจากรับชมแล้ว ได้ที่ https://zhort.link/mbc กด subscribe ติดตามข่าวด่วนจากเราได้ทันที PR.DLT. NEWS (กรมการขนส่งทางบก) facebook/กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News facebook/กรมการขนส่งทางบกDltsafetydrvie

166 ครั้ง

26 สิงหาคม 2563

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ในรอบ 1 ปีมิติด้านการขนส่งทางถนน

กรมการขนส่งทางบก เผยแพร่คลิปสรุปผลงาน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ในรอบ 1 ปี มิติด้านการขนส่งทางถนน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน 5 ด้าน •การขนส่งสินค้า •การขนส่งผู้โดยสาร •ความปลอดภัย •การเสริมสร้างความยั่งยืนของประเทศ •สนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

1,745 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl