กรมขนส่งทางบก

ลงทะเบียน MFLOW วันนี้รับสิทธิพิเศษมากมาย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

วินัยจราจร

เกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง

กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง จึงขอเชิญชวนประชนผู้สนใจ ร่วมตอบแบบสอบถาม

เข้าชมเนื้อหา

ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก

TRUCK DATA SERVICE CENTER
ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์

ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของกรมการขนส่งทางบก

เข้าชมเนื้อหา

ข่าวใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศกรมฯ

ดูทั้งหมด

ภาพข่าวกรมการขนส่งทางบก

ดูทั้งหมด

คลังวิดีโอ

ประกาศรับสมัครงาน

dlt
การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

เข้าชมเว็บไซต์
คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

เข้าชมเว็บไซต์
โครงการศึกษา M-MAP ระยะที่ 2

โครงการศึกษา M-MAP ระยะที่ 2

เข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2564

ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2564

เข้าชมเว็บไซต์
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เข้าชมเว็บไซต์
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เข้าชมเว็บไซต์
ชุดสติ๊กเกอร์ไลน์การทักทายสวัสดี

ชุดสติ๊กเกอร์ไลน์การทักทายสวัสดี

เข้าชมเว็บไซต์
การจัดการความรู้กรมการขนส่งทางบก

การจัดการความรู้กรมการขนส่งทางบก

DLT Knowlegde Management เข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2563

ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2563

เข้าชมเว็บไซต์
ประมูลเลขทะเบียนรถ

ประมูลเลขทะเบียนรถ

เข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2561

ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2561

เข้าชมเว็บไซต์
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กรมการขนส่งทางบก

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กรมการขนส่งทางบก

เข้าชมเว็บไซต์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กรมการขนส่บงทางบก เข้าชมเว็บไซต์
Qmark

Qmark

สมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก

เข้าชมเว็บไซต์
แผนบริหารความต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่อง

เข้าชมเว็บไซต์
ระบบบันทึกการจัดระเบียนรถโดยสารสาธารณะ

ระบบบันทึกการจัดระเบียนรถโดยสารสาธารณะ

เข้าชมเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิทัล

ห้องสมุดดิจิทัล

เข้าชมเว็บไซต์
บริษัท รถเช่าเหมาที่แนะนำ

บริษัท รถเช่าเหมาที่แนะนำ

เข้าชมเว็บไซต์
คู่มือบริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

เข้าชมเว็บไซต์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าชมเว็บไซต์
หลักสูตร ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2560

หลักสูตร ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2560

เข้าชมเว็บไซต์
ส่วนตรวจสภาพรถ | กรมการขนส่งทางบก

ส่วนตรวจสภาพรถ | กรมการขนส่งทางบก

เข้าชมเว็บไซต์
การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

เข้าชมเว็บไซต์
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ ด้านการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน

คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ ด้านการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน

เข้าชมเว็บไซต์
ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย

เข้าชมเว็บไซต์
ผลการประเมินคุณภาพแท็กซี่

ผลการประเมินคุณภาพแท็กซี่

เข้าชมเว็บไซต์
ทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบขับขี่

ทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบขับขี่

เข้าชมเว็บไซต์
โปรแกรมรายงานผลการตรวจสภาพรถ

โปรแกรมรายงานผลการตรวจสภาพรถ

เข้าชมเว็บไซต์
จองคิวทำใบขับขี่กับ DLT Smart Queue

จองคิวทำใบขับขี่กับ DLT Smart Queue

เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ NGV

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ NGV

เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

เข้าชมเว็บไซต์
โรงเรียนสอนขับรถและใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถและใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ

เข้าชมเว็บไซต์
1584 รับเรื่องร้องเรียน

1584 รับเรื่องร้องเรียน

เข้าชมเว็บไซต์
คำรับรอง การปฏิบัติราชการ กรมการขนส่งทางบก

คำรับรอง การปฏิบัติราชการ กรมการขนส่งทางบก

เข้าชมเว็บไซต์
เสียภาษีทัน ประหยัดน้ำมัน ประหยัดเวลา

เสียภาษีทัน ประหยัดน้ำมัน ประหยัดเวลา

เข้าชมเว็บไซต์
คู่มือติดต่องานด้านบริการของหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์ม

คู่มือติดต่องานด้านบริการของหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์ม

เข้าชมเว็บไซต์
โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS

โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS

เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

เข้าชมเว็บไซต์
การจัดทำใบกำกับขนส่ง

การจัดทำใบกำกับขนส่ง

เข้าชมเว็บไซต์
คำขอ 70 ออนไลน์

คำขอ 70 ออนไลน์

เข้าชมเว็บไซต์
แบบสอบถามผู้ประกอบการ

แบบสอบถามผู้ประกอบการ

เข้าชมเว็บไซต์
แบบสอบถามผู้ใช้บริการ

แบบสอบถามผู้ใช้บริการ

เข้าชมเว็บไซต์

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl