กรมขนส่งทางบก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

กรมการขนส่งทางบกขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)
    ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิทร  วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำสื่อเผยแพร่การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO) ในคราวประชุมคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล บัดนี้การดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการตรวจสอบจากสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อนุญาตให้สามารถออกฉายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนายกรัฐมนตรีอนุญาตให้ใช้ตราสำนักนายกรัฐมนตรีในสื่อประชาสัมพันธ์แล้วนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อเผยแพร่ฯ ดังกล่าว ในระยะ ๖ เดือนแรก(ธ.ค. ๖๐ - พ.ค. ๖๑)  และขยายเวลาออกไปอีก ๖ เดือน(มิ.ย. ๖๑ - พ.ย. ๖๑) สามารถรับชมและโหลด VDO ได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
   ๑. รับชม VDO พากย์ภาษาอังกฤษ ซับภาษาจีน ตอนที่ ๑
   ๒. รับชม VDO พากย์ภาษาอังกฤษ ซับภาษาจีน ตอนที่ ๒
   ๓. รับชม VDO พากย์ภาษาอังกฤษ ซับภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ ๑
   ๔. รับชม VDO พากย์ภาษาอังกฤษ ซับภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ ๒
   ๕. รับชม VDO พากย์ภาษาไทย ซับภาษาอังกฤษ ตอนที่ ๑
   ๖. รับชม VDO พากย์ภาษาไทย ซับภาษาอังกฤษ ตอนที่ ๒

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl