กรมขนส่งทางบก

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2562

ประกาศสำนักวิศวกรรมยานยนต์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมารายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

๑.๑ นายช่างตรวจสภาพรถ      จำนวน ๑ อัตรา  (รายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑-๘๘๘๘ ต่อ ๖๓๐๔ และ ๖๓๐๔ ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ.pdf 25 ต.ค. 2562 1 MB 110

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl