กรมขนส่งทางบก

จำนวน 5 อัตรา

วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านตรวจการขนส่ง มุ่งสู่สัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านการตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 2 อัตรา

 

โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 15 - 30 กันยายน ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก (อาคาร 3 ชั้น 4) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกาศรับสมัคร ด้านล่างนี้

เนื่องจาก เอกสารแนบที่เคยแจ้งดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลใหม่ดังนี้
1. ประกาศวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ กองตรวจการขนส่งทางบก (อาคาร 3 ชั้น 4) กรมการขนส่งทางบก 
3. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก วันที่  5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ กองตรวจการขนส่งทางบก (อาคาร 3 ชั้น 4) กรมการขนส่งทางบก
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2563
5. รายงานตัว วันที่ 7 ตุลาคม 2563
6. กำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ_รับสมัคร(ปรับปรุงล่าสุด).pdf 29 ก.ย. 2563 177 KB 383

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl