กรมขนส่งทางบก

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ 4 พฤษภาคม 2561

ประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลจากเงินนอกงบประมาณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 

ลำดับที่ เลขประจำตัว เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ - สกุล
๖๑๐๐๑๐๒ ๑๔๔๐๘๐๐๑๖๙๗๗๒ นางสาวอาภรณ์  คำจันทร์
๖๑๐๐๑๐๕ ๑๗๒๙๘๐๐๒๕๓๙๔๓ นางสาวทัดสุดา  ปะระมัสใส
๖๑๐๐๑๐๔ ๑๔๐๙๙๐๐๒๕๓๙๔๓ นางสาวนันทนา  นิลพลอย
๖๑๐๐๑๐๓ ๑๑๐๐๗๐๐๖๔๕๓๕๔ นางสาวชนัญชิดา  กุลวงศ์
๖๑๐๐๑๐๖ ๑๔๓๙๙๐๐๒๑๗๕๒๑ นายคุณานันต์  มุทุกันต์
๖๑๐๐๑๐๑ ๑๑๐๐๖๐๐๑๐๕๐๒๑ นางพงษ์พิพัฒน์  พัชรกาญจน์สกุล


กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเริ่มจัดจ้าง ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ.อาคาร ๓ ชั้น ๔ ห้อง ๓๔๔ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมนำหลักฐานต่างๆมาในวันรายงานตัว สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ.pdf 4 พ.ค. 2561 98 KB 469

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl