กรมขนส่งทางบก

จำนวน 0 อัตรา

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2562

               ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

               บัดนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้ดำเนินทดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ของผู้สมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก เอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.pdf 12 ก.พ. 2562 156 KB 818

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl