กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เผย !! ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปีที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่ว ประเทศหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน

 

นายสุชาติ  กลิ่นสุวรรณ  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่ วันที่  1  มกราคม  2559       เป็นต้นไป  กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้าง ชำระภาษีประจำปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ  ณ  สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนการเสียภาษีประจำปีพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5080_Pr-Press New 200 18 September 2015.pdf 22 มิ.ย. 2559 206 KB 733

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl