กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! จำนวนผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานครตามโครงการสามล้อเอื้ออาทรเพิ่มเติม จำนวน 249 ราย โดยผู้มีสิทธิสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 กรกฎาคม 2559

 

นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สามล้อรับจ้าง ยื่นความประสงค์ขอใช้สิทธิจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทร ระหว่างวันที่ 13 - 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดคุณสมบัติผู้ขอใช้สิทธิต้องมีใบขับขี่รถยนต์สามล้อ สาธารณะ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ มีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ และไม่เคยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต์สามล้อรับจ้างมาก่อนในระยะ เวลา 180 วัน นับถึงวันยื่นคำขอลงทะเบียน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 284 ราย ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5081_Pr-Press New 201 21 September 2015.pdf 22 มิ.ย. 2559 240 KB 755

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl