กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน !! ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ ย้ำ!! ไม่มีนโยบายยกเลิก หรือ บังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ(แบบกระดาษ) เป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่ (Smart card) เพราะเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น

 

นายสนิท  พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายยกเลิกหรือ บังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ (แบบกระดาษ)  ซึ่งเป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่ (Smart card)  เพราะใบขับขี่รูปแบบใหม่เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น  และขอให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จอย่างต่อ เนื่อง ยุติ การสร้างความสับสนแก่ประชาชน   รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเป็นวงกว้างต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5114_Pr-Press New 16 6 November 2015.pdf 22 มิ.ย. 2559 215 KB 814

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl