กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ สามารถเลือก ช่องทางเข้าอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขน ส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถกับกรมการ ขนส่งทางบก

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการอบรมความรู้ด้านการจราจรและการขับรถที่ปลอดภัยจาก เดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายจราจรและวินัยจราจร รวมถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ขอเข้ารับการอบรมในแต่ วันเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความแออัดหรือไม่สะดวก กรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกใช้ช่องทางเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5265_Pr-Press New 37 25 December 2015.pdf 22 มิ.ย. 2559 250 KB 469

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl